تضمین اصالت کالا

گالری پاندا قرمز در قسمت مشخصات کالا، اطلاعات فیزیکی و اطلاعات در مورد کشور و کارخانه سازنده محصولات در اختیار شما قرار می دهد و این اطلاعات تضمین کننده محصول هستند و در صورت یکسان نبودن محصول با مشخصات ذکر شده ی آن در وبسایت جبران هزینه می کند.