مقاله


تاثیر تغذیه بر روی پوست

تاثیر تغذیه بر روی پوست

پوست، بافتی زنده است، بنابراین برای حفظ سلامت خود نیاز به مصرف مواد غذایی و اکسیژن دارد. مواد غذایی از طریق عروق ریزی که در ناحیه درم قرار دارند به پوست رسانیده می شود و همچنین تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن نیز در جدار عروق انجام می شود. قسمت اپیدرم فاقد عروق خونی است، به همین علت تغذیه این لایه توسط...